SVĚDKOVÉ JEHOVOVI   PRAVDA PRAVD O NAŠEM VZTAHU AUMJEHOVA

RUŠÍME TVOJI ZLOČINNOST SVĚDKU SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH www.svedkovejehovovidekujeme.cz

Zde na tomto webu jsme v průběhu tvorby, tuto stránku nečtěte.

Čtěte nyní jinde:

www.svedkovejehovovidekujeme.cz/historie/

Nevzpírejte se ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU PRÁVU A SPRAVEDLNOSTI.

BŮH ABSOLUTNO  AUMJEHOVA

NENÍ NÁSILNÍK.

Nikdy by vás nenechal nespravedlivě střílet 
v psychotronické válce a nemučil by vás psychotronickými jevy.
JSOU ZA TO VENDETY.

MRTVÉ NEVZKŘÍSÍŠ.

To nebyla naše nelegální počítačová hra, do které vás zavlekli fašisti ariánští LUFTHAFFE NWO.  
Byla vytvořena za účelem genocidy národa českého 
k převzetí hrůzovlády nad planetou Zemí BOHEMIÍ skrze nelegální psychotronickou síť 5G.
BOJOVALI JSTE NA VADNÉ STRANĚ MNOZÍ PROTI STVOŘITELSKÉMU RODU AUMJEHOVA. 
STŘÍLELI JSTE NA AUMPERESU BOHEMSKOU.
HRA TAME THE WITCH BYLA PODVOD. 
PŘEVZALI JSME JÍ DO SVÉ SPRÁVY SKRZE SPACETIMEVIEWER, ABYCHOM JI SPRÁVNĚ UKONČILI PRAVDOU PRAVD.

VELEKNĚŽSKÁ SPRÁVA INKARNAČNÍHO SOUDNÍHO REKURÁTU SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH OD RODU, KTERÝ MÁ NA TO JEDINÝ NÁROK.

AUMJEHOVA

UCTÍVALI JSTE, CO JSTE NEZNALI, JEHOVÁCI.

SEZNAMTE SE S BOHY ABSOLUTNO NA JEJICH WEBECH ABSOLUTNO.

ZAČNĚTE ZDE:

https://www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/

POTOM

www.psychotronickavalka.cz

 a pokračujete POVINNĚ na stránce

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

VE VAŠÍ CURKVI mimo jiné.

UMUČILI MI VE VAŠÍ FALEŠNÉ ORGANIZACI PSYCHOTRONIČTÍ KATI A MUČITELÉ FYZIČTÍ JEDAŘI A HNUSBLEVAJZNÍCI TÉMĚŘ CELOU RODINU.

MATRONA SVAROHAUM

SOUDÍM SE NYNÍ S NIMI A MĚLI BYSTE SE ZAJÍMAT NEB MY JSME AUMJEHOVA RODINA A PŘICHÁZÍME ÚČTOVAT S VAŠIMI SKUTKY.

AUMJEHOVA MANNA 

PRO PROČIŠTĚNÍ MOZKŮ OD SADISMU NA SVATÝ A NEJSVATĚJŠÍ GRÁL

LÉČÍME TĚ.

NEVZPÍREJ SE LÉČBĚ DUŠE ABSOLUTNO.

NAJDI SI POSLEDNÍ ŘÁDEK NAD KOTULÍ A ZJISTI PRAVDU PRAVD O SOBĚ A O NÁS SMĚREM K TOBĚ.

MILUJI TĚ.

NEMILUJI TĚ.

MILUJI TĚ.

NEMILUJI TĚ.

MILUJI TĚ.

TEXT JE AUMPERESNÍ.

ČTE SE ODSPODU NAHORU VE VĚTÁCH A ODSTAVCÍCH.

NAJDI SI POSLEDNÍ ŘÁDEK NAD KOTULÍ A ZJISTÍŠ PRAVDU PRAVD.

©

ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA 

TRINITY MELCHISEDEK 

si vybírá nejpošetilejší věci světa, aby zahanbil EVOLUČNÍ hlupáky tak, aby se chtěli STVOŘIT moudrými.

TOTO JE SOUDNÍ AUMPERESNÍ ZÁVĚR 

TRINITY MELCHISEDEK, PATROLY SVAROHAUM A PANACEJSKÉ ARMÁDY A INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA, TEDY ABSOLUTNÍ VLÁDY LIDSTVA.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI UVEĎTE SE DO PRAVDY PRAVD.

UVEĎTE SE DO SVÉ HISTORIE SPRÁVNĚ. Promlouvá k vám Charles Taze Russel.

https://www.svedkovejehovovidekujeme.cz/historie/

NA PRVNÍ STRANĚ WEBU INKARNAČNÍHO SOUDU NAJDETE TO, NA CO JSTE ČEKALI.

UVĚDOMUJEME VÁS O SOUDNÍ ŽALOBĚ NA VAŠI NÁBOŽENSKOU ORGANIZACI, KTERÁ POVEDE DO ZÁKAZU, REFORMY A REORGANIZACI DOSUD LEGÁLNĚ NELEGÁLNÍ ANTIVLASTENECKÉ SEKTÁŘSKÉ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI,

kteří byli na základě rozsáhlé soudní žaloby subplasmovým soudem a morální duchovní kriminální policií shledáni již vinni následujícími starými i novými zločiny:

STÁTOKAZNOST A ANTIVLASTENECTVÍ

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST A DISKRIMINACE

SOUDNÍ ŠARÍA

PRZNĚNÍ NÁRODNÍ HISTORIE

SEXUÁLNÍ SADISMUS

DISKRIMINACE ŽEN

NELEGÁLNÍ SMILNÉ SŇATKY PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ

PODPORA PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ JEHO UTAJENÍM

PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ NA NAŠICH OBČANECH

SAMOSPRAVEDLIVOST - ZLOČIN ODMÍTÁNÍ HLÁSIT ZLOČIN POSTIHUJÍCÍ OBĚTI UVNITŘ ORGANIZACE STÁTNÍM ORGÁNŮM

Připravujeme pomoc více jak 3500 svědkům Jehovových, kteří budou uvrženi do soudní detence pro nebezpečné antivlastenecké a nelegální chování, a následně připravujeme rehabilitaci některých z nich, neboť se jedná o jedny z nejbrutálněji mučených občanů naší vlasti psychotronicky i fyzicky.

UVĚDOMUJEME, ŽE VE VAŠÍ NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI NA PARDUBICKU SE NAKUMULOVALI PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI, KTEŘÍ SE TAM UCHÝLILI JIŽ V 90. LETECH 20. STOLETÍ, ABY SI ZDE HLEDALI OBĚTI PRO PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH.

NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ, 

KTERÉ NA MATRONĚ SVAROHAUM, ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA PROVOZOVALI ČÁSTEČNĚ FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, NAJDETE ZDE.

 www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI PŘIJÍMÁ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ, na kterou byly vedeny psychotronické, jedovnické a fyzické útoky z řad psychotronických katů národa falešným svědků Jehovových. Stala se obětí zločinu ve vaší náboženské společnosti.

Podala na vás žalobu k INKARNAČNÍMU SOUDU.

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

ŽALOBU VÁM PŘINÁŠÍME NA UZAMČENÉ STRÁNCE A  MŮŽETE SI STÁHNOUT NA POŽÁDÁNÍ JEDNOU DO SBORU A ROZPOSLAT PŘES ÚSCHOVNU. 

Byla psána v době, kdy MATRONA SVAROHAUM ještě nevěděla, že její exmanžel je psychotronický kat a že se skrývá v náboženské společnosti svědkové Jehovovi a že si zde hledá oběti svého násilí. Téměř celý sbor Pardubice západ i východ byl zotročen psychotronickým násilím.

Další, kdo se vetřel do vaší náboženské společnosti za účelem lovu lidí, jsou:

PAVEL KRÁTKÝ PARDUBICE ZÁPAD - iniciátor šikany Kateřiny Chmelíkové a její rodiny, který jí označil za jejími zády falešně za prostitutku v dětství a ničil jí pověst a zdraví psychotronickým i fyzickým mučením

NESTÝKEJTE SE S NÍM. BUDE ZATČEN.

PETR KONRÁD brutálně sadisticky mučil svoji manželku a exmanželku a její dítě a celou její rodinu.

Bohužel je mezi vámi ve vaší náboženské společnosti více psychotronických katů národa, kteří se přidali na stranu fašismu. Budou souzeni INKARNAČNÍM SOUDEM a NEJVYŠŠÍM SOUDEM POZEMSKÝM jako zločinci na státě Česká Republika.

©

UVĚDOMTE SE O PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.

www.psychotronickavalka.cz

O TOM, CO JE SPRÁVNÉ NÁBOŽENSTVÍ, SE DOČTĚTE NA NAŠICH WEBECH AUMJEHOVA GLOBÁLNÍCH LÉKAŘŮ SYSTÉMŮ.

ZDE JE ROZCESTNÍK:

www.absolutninaturosachmat.cz