CO SI MYSLÍME O SVĚDCÍCH JEHOVOVÝCH OBECNĚ MY VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA

MILUJEME VÁS TAKOVÉ JACÍ JSTE, ZLEPŠETE SE!

©

CO SI MYSLÍME JAKO 

AUMJEHOVA MELCHISEDEK 

O SVĚDCÍCH JEHOVOVÝCH OBECNĚ?

ŠAMŠULOVÉ A ŤULÍCI, VELICE NEBEZPEČNÍ.
CESTA, KTERÁ VEDLA DO ZÁCHRANY BOHEM, SAMI SE ZACHRÁNIT SVÝM UČENÍM NIKDY NEMOHLI.
Odporují základním lidským právům a svobodám.
Porušují zákony České Republiky.

Lže to kudy to chodí a ještě tomu říká pravda a tiskne to a vnucuje to ostatním jako od Boha.

Poděkování si zaslouží jistě za vytrvalé a bezplatné šíření Bible a jejích myšlenek celosvětově. Sehráli roli poslů skrze které mohli lidé nahlédnout do historie formování a rozpadání židovského národa.
BOHUŽEL VÝRAZNĚ NEPŘESNĚ.
Než zjistíte pravu pravd o svědcích Jehovových, musíte nějakou dobu žít podle jejich pravidel a zjistit jejich úskalí. Kdyby byl každý svědek Jehovův, jak oni říkají, tak by byli věční vyvrženci a věčné oběti, věčná řehole a věčná buzerace.
ZAKAZUJÍ LIDEM VĚDOMÝ ROZMANITÝ OSOBNÍ ROZVOJ.
NEJHORŠÍ TO MAJÍ DĚTI, KTERÉ JSOU SVAZOVANÉ PŘÍKAZY A ZÁKAZY A VYHROŽOVÁNÍM TRESTU OD BOHA.
Na svědky Jehovovy jsme podali velekněžskou žalobu jako na nelegálně se chovající organizaci, která je zaměřená diskriminačně a státoborně i zeměkoulovražedně.

Co se týká povah, které tato filozofie přitáhla, jsou rozmanité a skrývá se zde i vrah i světec. 

MNOHO SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH PRO JEJICH POSTOJE MÁME VELICE RÁDI.
Jsou duální, tedy pro ně nebude tak velký problém, 
přijmout pravdu pravd, až si přečtou weby.
Všichni by potřebovali nahlédnout do ETHERU, aby viděli jak jsme tvořeni. 
Měli by se s tím rychle seznámit, aby neumírali a nebyli nemocní. 
MĚLI BY DOSTAT CANNABISU A JÍT MEDITOVAT TI, CO HODNĚ PRACOVALI PRO KRÁLOVSTVÍ A NEZAPLETLI SE DO NELEGÁLNÍHO CHOVÁNÍ.
Pravdou pravd se řídí všechny fyziologické procesy v těle a měli by se podívat jak jsou všichni zdravotně zdevastováni zločinem lži.
Nejsou nyní probuditelní snadno.
Nereagují na nikoho, kdo od nich odešel, většinou, ani kdyby to byla ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ MELCHISEDEK ŽENA a skrze ní hovořil ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA, na kterého čekají. 

Neprověřují a rovnou zavrhují. 

Jsou hloupí obecně díky své povrchnosti v soudu.

Vidí všechno černobíle ukvapeně na základě vadných faktů.
Jsou negramotní o světě, ve kterém žijí, neb čtou tendenční literaturu, která je upravená tak, aby byli manipulovatelní proti státnímu zřízení vyzýváním k pasivitě v jeho podpoře a k aktivitě proti jiným náboženským skupinám. 

Z našeho pohledu jsou blázni.

Proto je zakejdžujeme.
Veřejně vystupují diskriminačně proti náboženstvím, od kterých by se měli učit naši historii správně a neignorovat ji. 
Nepřijímají nové poznání, pokud není od nich uvnitř organizace. Proto jsou těžkopádní. Pokud se k vedoucímu sboru nedostane správná informace, je sveden na zcestí. S tím nepočítají, že by vedoucí sbor mohl chybovat.
Vedoucí sbor tvrdí, že mluví s Ježíšem Kristem, což není pravda, protože JEHOSHUA SVAROG mluví se svojí prvorozenou dcerou, která je opět na zemi, aby dokončila svoje předešlé rozpracované dílo na BOŽÍM CÍSAŘSTVÍ PANACEJSKÉM. 
To stavíme na historických pravdách.
Svědkové Jehovovi papouškují vadný výklad světa, a to i přestože, že jsme správný výklad veřejně odhalili na několika webových stránkách, které si nehodlají přečíst. DOSUD IGNOROVALI BOHA AUMJEHOVA, KTERÝ JE VOLÁ DO JINÉHO DRUHU SLUŽBY.
Nelze složit přesný obraz světa, pokud člověk zavrhuje většinová náboženství, která komunikují o Bohu. 
Jak by mohla být falešná, když existují a mají historické základy? Takový nesmysl nesmyslů!
Zavrhování pohrdáním bez řádného soudu je gomorie a šaría, která je nelegální. 
Stejně tak vylučování z kolektivu a zavrhování a odmítání podat pomocnou ruku takto označenému jedním oznámením, které nic nekomunikuje a za ním se říší neověřené fámy, je gomorie. Gomorie je státokazná, rodokazná a zeměkoulovražedná.
Jsou mezi nimi i sodomiti, neboť používají nevhodné pomůcky a techniky při sexualitě. Nerozumí sexualitě. Mlčí o ní a nikdo v jejich společnosti neví, co je správně. měli by se vzdělat co nyní dělat a nedělat, když jdeme do sakrálního celobátu 3 roky.
Věří báchorkám, které vznikly gomoristickým výsměchem, falšováním pravdy a ztrátami v důsledku zločinu násilí na svatý grál.
Rychle zavrhují, aniž by uvažovali do hloubky, protože si zvykli gomoristicky pohrdat státem, státní bezpečností, státními soudy, vládou, církvemi a občany ze světa, který odmítají a haní převážně. 

Čekají na Boha, který se k nim nemůže dostat pro jejich nechtění slyšet srdcem.

Mají jednoho Boha, který je sám. 
Všichni jsou v páru a on je sám. 
Nepřejí mu snad manželku nebo manžela či oba? 
Jak mohou vědět jaké má Bůh potřeby sám. Nikde není záznam v historii jeho vlastních slov kromě Bible, která je již značně pozměněna opisy a falšováním a ztrátami a vybíráním tendenčních textů za účelem, který si stanovili ti, co texty přebírali.
Která slova zde jsou pravá?
Věří Bibli absolutně a přitom je duální. 
Je v ní násilí, které jak říká Bůh, nenávidí. 
Přesto zde nějaký Bůh posílá lidi do boje a nutí je do obětí, které nikomu neprospívají. Věří, že Bůh dělá věci, které nemají smysl? Obětují lidi jako fašisté v psychotronické válce? A nebo si uvědomují, že mají bojovat za posvěcení Božího jména?

To, že tvrdí, že Jehova to tady všem státům a náboženstvím rozmlátí, tím Jehovu nectí. 

Jehova násilí nenávidí. 

Mají rozpory ve svých tvrzeních o Bohu a jeho záměrech.
Myslí si naivně, že Bůh může všecko a zřejmě že má kouzelnou hůlku. No...Historie je dlouhá a jsme evoluce experimentální, která se dokončuje stvořitelskými činy po globálním zmapování situace. Tedy to trvá a mezitím běží čas.
Tedy Bůh ne vždy všechno ihned věděl. 
Informace shromažďuje se zpožděním, co by měl každý chápat, že i na modlitby se nějak reaguje poté, co jsou vyřčeny, zváženy a ti, co by je mohli realizovat, tak je vyhodnocují na základě toho komu mají plnit přání a co přání způsobí ostatním celospolečensky.

Svědkové Jehovovi nechápou, že talenty, které dostali, nejsou peníze. 

Jsou to schopnosti, dovednosti, nadání. 
Mají je objevit a uplatnit. 
Většina svědků Jehovových si ovšem zvolila nižší gramotnost státní, nižší ekonomický příjem, který hrozí v případě nemoci závislosti na státu, který svědek Jehovův haní, nevolí a nepodporuje úsilí lidí o zlepšení jeho systémy, které svědek využívá také. 
Tedy nechápeme myšlení svědků Jehovových, kteří se nezapojují do věřejného života většiny. Proč si nezvolilli do vlády zástupce království a nepřizvali ostatní, když jich je tolik, a nekomunikovali svoji vůli? Výroky o světě v 1. století n.l. měly jiný význam, neboť se do Království Nebeských odcházelo. Lidé se ze starého způsobu života a celé společnosti osvobozovali odchodem.
Dnes se nikam neodchází, jsme na svém národním území historicky dáno. Svědkové Jehovovi nemají žádnou koncepci jak by šlo změnit státní zřízení, NEB JI NEVYTVÁŘEJÍ. Nemají nic, co by mohlo stát reformovat globálně pro všechny a nemodlí se o to, modlí se hlavně o sebe.

Jsou to v některých postojích sobci.

Je jich 1/1000 populace a chtějí snad většinu zničit nějakými brutálně sadistickými katastrofami společenskými? Chtějí žít v troskách společnosti, která by byla neobnovitelná?Mají svoje vlastní malé koloběhy, zbraň by do ruky nevzali, protože jsou zbabělí, ale střlet psychotronickými zbraněmi, aniž by si ověřili zda údaje, na základě kterých stříleli, byly pravé, tak to se jim líbilo. Mačkat čudlík a vraždit, to je bavilo. Necítili žádný soucit s obětí.

Tím, že zavrhují svoje vlastní, není možné se na ně dovolat leda soudně. 

Nelze se s nimi mimosoudně domluvit.
Vytvořili si systém hermetické duality, ve které umírají a nejsou příliš šťastní. 

Většina z nich je unavená a přetvařuje se, že jim je dobře.

Nechtějí si přiznat chyby, věří nesmyslům, které nemají logiku.
Jak by asi mohl Bůh z nebes, který nemohl s lidmi komunikovat, protože to nešlo, byla potopa a systém telepatické komunikace L'MURTENET se rozbil a musel se opravit, ovlivňovat lidstvo, aby nefalšovali spisy?
ZROVOZNIL SE NYNÍ.
Když jim píšeme, že se otevírá telepatická komunikace, že se mají přizpůsobit, aby bylo možné je kontaktovat bezbolestně, nereagují a neuvědomují další. 

www.telepatickakomunikace432hz.cz

Jeden hlupák u nich rozhodne za celé stádo blbounů, kteří mu věří. 
Dají na slovo, neprověřují slovo toho, kdo je jejich. 
Nepřipouštějí, že by se mohl mýlit a nebo že by mohl falešně svědčit.
MAJÍ VADNÉ SOUDNÍ PROCEDURY.
Prostě když je blbá filozofie nenávistná k ostatním, která pohrdá i členy rodiny nebo přáteli a jsou ochotni zvrhovat kvůli malichernostem jako je kouření, které lze odvykat přístrojově, mítso toho, aby se člověku nešťastnému z návyku pokusili pomoci a hledali cestu k němu, tak ho odprásknou ze své pozornosti, pomluví a dělají, že ho nevidí. FUJ!

Psychopaticky předpokládají, že všichni u nich jsou dobří a všichni, kteří odešli, jsou špatní. Takže mezi nimi klidně mohou být jejich vlastní kati.

Jeden falešný svědek Jehovův psychotronický kat Petr Konrád, který se uhnízdil lovit oběti do této organizace na Pardubicku, svojí lží a maskováním svých podvodů a vražedných úmyslů na manželce a exmanželce, uvedl v omyl několik tisíc svědků Jehovových, aniž by se zeptali druhé strany, jaká je pravda. 
Dokonce opakovaně nedali slyšení oběti domácího násilí. 
Jejich právník, který nezkoumá fakta veřejně známá, zločinci dosud pomáhal.
Pravdu pravd píšeme na internetu, jenomž většina svědků Jehovových nezkoumá mentální uvědomění strany, která od nich odešla a pokouší se je zachránit od hříchu z druhé strany. Oni s druhou stranou nemluví. 
Vyhlásili jí věčnou exkomunikaci a snaží se ji umístit na mučení do sadistického blázince, který spolupracuje s fašistickou mafií na anšlusu České Republiky, která je i jejich domovem. Stěhovat se nikdo nikam nebude ze své vlasti a je absolutně povinován být vlastenec na svém národním území a pečovat srdcem o boží stvoření tam, kde se nachází. kde jste si mysleli, že vám přidělíme práci?

Pohrdáte a nevidíte dobré a nevidíte si na špičku nosu. Spočítejte si jak moc jste každý užitečný ostatním, jak budujete nirvánu.

Nirvána se buduje fyzicky a jsou to věci movité a věci přírodní, které máme též zkrášlovat.
Jak moc děláš lidem radost?
Pozitivní emoce, které jsou spravedlivé a hrdé, léčí.
Vyvolávání strachu a vyhrožování, když nemáš žádný plán záchrany, nepomáhají. 
Je to plané tlachání.
Kumuluješ si hřích, jehovisto, přestaň kázat, když jsme tady my ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ AUMJEHOVA!
Bůh chce tady zřídit ráj, už od března 2016 tady pracuje na vašem osvobození, ale nešlo se na vás dovolat. 
Jste zabednění pitomci!
NA NADÁVKY MÁME PRÁVO, NEBOŤ JSTE NÁM ZTĚŽOVALI SITUACI SVÝMI POSTOJI.

Jinak, abyste nebyli smutní, tak víme, že máte mnoho krásných vlastností, že jste pracovití a vytrvalí na modlitbách a v práci pro království. Vaši práci nezapomínáme, ale takto jste nám na nic. Akorát se vámi neustále zabýváme, protože cítíme, že vám máme pomoci.Kumulujete si hřích, zejména šířením tlachů, domněnek, falešných svědectví a tím, že věříte psychotroncikému katovi Petrovi Konrádovi místo jeho exmanželce, se kterou BOZI komunikují a vytahují ji ze smrti společně s vaší zemí.