FAŠISTY NÁSILÍM TAJNĚ LSTÍ ZMĚNĚNÁ HISTORIE BADATELŮ BIBLE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Brutálně sadistické okradení a pozdější vražda nedobrovolného zakladatele svědků Jehovových bratra Charlese Taze Russela navždy změnila směr vývoje učení BADATELŮ BIBLE. Bratr Russel byl upálen plamenomety fašistickými ariány, kteří mu ukradli nalezený vynález ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA L'MURTENET, INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÝ GENERÁTOR Z PODZEMNÍ PYRAMIDY SLUNCE v Egyptě. www.svedkovejehovovidekujeme.cz/historie/

©

Vyhledejte si jedinou známou fotografii Charlese Taze Russela na internetu jak sedí u stolu a čte si v bibli. Dobře si všimněte uváděného zakladatele svědků Jehovových Charlese Taze Russela jak vypadá a uvědomte si, že je na tomto obrázku poměrně letitý. 

Uvádí se, že se narodil v roce 1852. 

Uvědomte si, že jméno "svědkové Jehovovi" Badatelé Bible pojali v roce 1933 a Charles Taze Russel zemřel v roce 1916, tedy se jménem "svědkové Jehovovi" neměl nic společného. Vůbec by si ve své skromnosti a pokoře nedovolil brát na sebe BOŽÍ JMÉNO.

Na této fotografii by mu mělo být maximálně 64 let.

Musí vám být jasné, že je mu na této fotografii více než 100 let. 

Když se nechal poprvé v životě vyfotografovat u uměleckého fotografa a ne barevně, byla to černobílá fotografie, tato je dobarvovaná později až někdy v 80. letech 20. století v počítačovém programu, tak mu bylo více jak 100 let. Bylo to na jeho narozeniny, které slavil společně s jeho sestrou Marthou dohromady o pár dnů později.

HISTORIE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH BYLA ZFALŠOVÁNA FAŠISTICKÝMI ARIÁNY, KTEŘÍ TUTO SKUPINU BRUTÁLNĚ PRONÁSLEDOVALI CELOSVĚTOVĚ V RÁMCI HOLOCAUSTU BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A TAJNOU PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU JIŽ OD LET 70. 19. STOLETÍ AŽ DO ROKU 2020. POUŽÍVALI JE NA POKUSY, KTERÝMI ZJIŠŤOVALI SKRZE JEJICH BRUTÁLNÍ MUČENÍ TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU. BYLI TOTIŽ VŽDY JAKO SKUPINA I JEDNOTLIVCI NEOBLOMNÍ VE SVÉ VÍŘE V BOHA.

CHARLES TAZE RUSSEL TAKÉ.

CHARLES TAZE RUSSEL BYL KAZATEL SRDCEM.

Jediná jeho veřejně známá fotografie je z roku 1852. 

Opravte si svoje poznání na správně.

Charles Taze Russel se narodil v roce 1752 v Británii v malém městečku Bury u Manchestru ve čtvrti Fishpool, nikoli v Americe, tam se odstěhoval, když mu bylo 47 roků, protože zde byly lepší podmínky pro život v anonymitě.

Všimněte si názvů místa, kde se Charles narodil. Bury = pohřbít a Fishpool = nádrž s rybami

Když Charles vystoupal na nebesa, tak se zlobil, že se narodil tak blbě, vypadalo to jako nějaká kletba na něj, že nemohl dosáhnout svých předsevzetí. 

Byl z rodu biblických kazatelů z Anglikánské církve, měl mezi předky mnoho kněží, kteří si ale neplnili v průběhu staletí řádně svoje povinnosti vůči Bohu a jako strážní duchové z etheru mu nemohli tudíž účinně pomáhat, neměli pravomoce, protože byli v pekle, a tak byl Charles několikrát zrazen a nakonec popraven fašisty. Upálili jej plamenomety a lidem řekli, že dostal infarkt po cestě ze sjezdu, že byl údajně unavený z práce pro Boha. Předtím Charlese mezi lety 1874 - 1916 mučili. Informace, které jste o něm měli, byly z cca 95% vylhané.

Zakladatel Svědků Jehovových nebyl. 

Založil Sionskou Watch Tower pod mučením fašistů, nikdy nechtěl být kazatelem. 

Byl obchodník s textilem a financoval do roku 1874 acheologické výpravy a dokumentární cesty po historických náboženských stavbách.

Unavený na konci své cesty životem byl, ale ze zločinu, který se na něj valil, a policie mu jako vynuceně známému kazateli nepomáhala a pomoct nehodlala. Prý mu měl pomoci jeho Bůh. Jenomže jeho Bůh byl v té době na zemi v těle prastarého muže v tehdejším Rakousko-Uhersku, který byl umučen mezi lety 1919 - 1934 v Československu na sadistické inkviziční fašisticko ariánské psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Nahoře v etheru byl Ježíš Kristus JEHOSHUA SVAROG, který neměl pravomoce mu pomoci, ještě nebyla hotová obrana Matky Země, ta se měla dokončit, ale zasáhl do tohoto procesu tajný fašistický velezločin. 

Zločinci Charlesovi nejprve ničili pověst, vraždili přátele a spolupracovníky, potom rozkrádali majetek, rušili jeho svatý klid na modlitbách halucinacemi a nakonec mu ukradli všechno nejcennější a začali jej vědomě psychotronicky mučit, nutili jej dělat to, co by nikdy nedělal, až jej umučili zcela, ale fyzickou likvidací. Přijelo pro něj likvidační komando a upálili jej po přečtení rozsudku nějakým mladým fašistou, bylo mu sotva 20 let, který měl z popravy vyloženě radost, třemi plamenomety. Mluvili špatně německy a bylo to v Americe. Takže Charles byl v šoku, a to i když se dostal na nebesa a mohl se podívat na videozáznam a analyzovat si situaci, dlouho, leta letoucí nechápal, co se na zemi dělo. Jak se satanistický ariánský fašismus celosvětově formoval do ďábelsky vyvražďovací psychotronické války.

Popravu vykonávali mladí kluci Američani a měli fašistické německé uniformy, které fašisté oblékli až o více jak 10 let později. Formovali se totiž celosvětově v několika zemích kolem vědeckých vynálezů, které hodlali zneužít pro převzetí násilné nadvlády nad planetou Zemí. Nejednalo se o malý plán, měl dlouhodobé postupné mety jak nadvlády dosáhnout. 

FAŠISMUS MÁ DELŠÍ HISTORII, NEŽ SE UVÁDÍ, JEDNALO SE O TAJNOU CELOSVĚTOVOU ORGANIZACI, KTERÁ SE ZFORMOVALA PO ROCE 1874 PO UKRADENÍ JEDNOHO SUBPLASMOVÉHO GENERÁTORU Z OBRANY MATKY ZEMĚ Z L'MURTENETU TZV. GENERÁTORU L'MORTE.

V plánu byly dvě světové války a různé druhy režimů za účelem likvidace určitých složek společnosti, v plánu bylo převzetí mnoha organizací pod svoji falešnou a zavádějící správu. Poprav představitelů různých mentálních filozofických hnutí, aby je mohli převzít, vykonali fašisté tajně mnoho. Charles nebyl první a nebyl poslední. 

Citovali Bibli, ve které měli poměrně přehled, a ničeho se nebáli, tvrdili, že Bůh tady není, že Zemi opustil a zanechal jim dědictví, že se jedná o evoluci a přežívají prý nejsilnější, kteří se nebojí slabochy popravit. 

Charlesovi fašisté vysvětlili, že ví o světě jak je řízen celkem prd a potom ho upálili. Vysmáli se mu, že mu to ten jeho Bůh neřekl. Skutečně dostal infarkt, ale až po prvním šlehu plamenometu, který brutálně bolel do obličeje. Spálili mu tvář a celé tělo, zakopali jeho ostatky, a potom mu do organizace BADATELŮ BIBLE a SVĚTOVÝCH ARCHEOLOGŮ nasadili fašistického ariána Josepha Franklina Rutherforda, který si směr jejich vývoje otočil kam chtěli oni. Všechno správně jim postupně zakázal a fašisté je začali mučit, zejména pak po přijetí jména svědkové Jehovovi. Mezi lety 1916 a 1933 odešlo z ORGANIZACE VÁŽNÝCH BADATELŮ BIBLE A STUDENTŮ ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK více jak 70.000 lidí, kteří se s novou filozofií Josepha Rutherforda neztotožnili a distancovali se. Nebylo jim to nic platné, většinu fašisté zavraždili již psychotronickými zbraněmi, které si zkoušeli na vybraných obětech celosvětově. Zkoušeli jejich možnosti.

Pole, kde byl Charles Taze Russel upálen a kde fašisté pohřbili jeho seškvařené ostatky, je stále nezastavěné a Charles jej káže vykoupit a postavit zde HŘBITOV FAŠISMU, ARIÁNSTVÍ A REPTILIÁNSTVÍ. Stalo se to v Pensylvánii Alfred Station, a jedná se o pole vlevo nahoře vpravo od silnice. Bylo kousek za jeho tajným domkem, kam se uchyloval, když chtěl mít klid od lidí. Domeček fašisté vypálili a zbourali tak, že po něm nic nezbylo. Na tomto poli jsou zakopány spálené ostatky Charlese Taze Russela. Moc z nich nezbylo, zřejmě se rozpadly. Důkaz podáme z L'MURTENETU G 10 z videozáznamu jeho popravy. O životě Charlese Taze Russela kážeme natočit za jeho spolupráce film. Dáváme licenci svědkům Jehovovým, kteří se nám přihlásí jako profesionální filmový a herecký tým. Měli by to být Angličani a Američani.

Jako výsměch snaze Charlese Taze Russela zkoumat archeologické vykopávky v různých chrámech z minulosti a spolufinancovat je, aby se lidstvo propojilo do historie a našlo v prastarém náboženství nějaké vodítko jak byl svět stvořen, nechali fašisté postavit pomník jako pyramidu, ve které Charles v komunikaci s Ježíšem Kristem JEHOSHUOU SVAROGEM našel INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÝ GENERÁTOR L'MURTENETU G 10, který měl podle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE použít ke zjevení pravdy o stvoření světa, byly na něm videozáznamy z různých období tvorby planety Země. 

Fašisté mu tento archeologický objev ukradli již v roce 1874 necelý měsíc od jeho objevení a začalo Charlesovo psychotronické i fyzické martyrium. 

Charles byl jedním z prvních lidí celosvětově, kdo byl denně pravidelně půl hodiny brutálně psychotronicky mučen elektrizujícími jevy, aby mlčel o svém objevu.

Charles vás pozdravuje z nebes a nyní k vám promlouváme i skrze jeho ústa. Diktuje nám pravdu pravd o svém životě. 

O Charlesovi Russelovi vyšla kniha od Fredericka Zydeka (Židům výsměšný pseudonym fašistického ariána, který měl zavést svět dále na zcestí o tom kdo Charles Taze Russel byl a kdo jsou svědkové Jehovovi) Charles Taze Russel His Life and Times The Man, the Millenium and the Message, která je celá vylhaná od začátku až do konce a Charles ji káže dát do MUZEA BADATELŮ BIBLE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, které svým ovečkám káže zřídit v každé zemi k výuce CELOSVĚTOVÉHO NÁBOŽENSKÉHO SYNKRETISMU, ke které je svatě povolává do služby ABSOLUTNÍM BOHŮM TRINITY MELCHISEDEK.

Potom ještě vyšla kniha o historii svědků Jehovových Hlasatelé, kterou svědkům Jehovovým v posledních letech psychotroničtí kati na povel fašisticko ariánské LUFTHAFFE zakázali svědkům Jehovovým nejprve šířit, potom číst a nakonec jí kázali svézt a spálit. Svědkové Jehovovi to pod fašistický psychotronickým mučením udělali. Takže tyto knihy obecně nejsou. Někteří si ji ponechali. 

Nemusí vás to mrzet, pravda pravd v této knize nebyla. Budeme ji doplňovat nově, komunikujeme z nebes telepaticky a vydáme svědectví do hlav vybraných zasloužilých svědků Jehovových v každé zemi, kteří pravdu pravd sepíší a předají ostatním.

Pokud někdo tuto knihu doma máte, zašlete nám ji po zveřejnění naší adresy v České Republice, vykoupíme ji do MUZEA BADATELŮ BIBLE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Dostanete za ni dobrou cenu, doma vám je k ničemu. Má hodnotu sběratelskou, nikoli informační. Pravda v ní není z větší části.

Kdo vlastně byl Charles Taze Russel?

Charles se narodil v roce 1752 v rodině anglikánských kazatelů, jak jsme již řekli, v prastarém městečku Bury čtvrť Fishpool. V té době mělo městečko něco přes 10.000 obyvatel a bylo zde všechno pokrokové. Byla zde rozsáhlá soběstačná zemědělská oblast, město se rozvíjelo poměrně poklidně průmyslově, bylo zde velké tržiště pro drobné řemeslníky a prodejce všeho druhu, takže ve městě byla hojnost. Bylo zde dobře rozvinuté školství a náboženství Anglikánské. Viktoriánská doba přinesla další rozvoj města tak, že se zde daly vydělat poctivou prací dost velké peníze. Město začalo budovat vodní dopravu skrze vodní kanál spojující Bury a Manchester a Bolton a rozvíjel se zde zejména textilní průmysl.

Charles zde vychodil školy, co tam v té době byly, a měl to privilegium později být vyslán na studium teologie do Cantebury, kde strávil 7 let ještě službou v místním anglikánském kostele jako jáhen. Služba ho ale neuspokojovala, protože se nemohl rozvíjet podle sebe a rozhodl se, že začne pracovat, vydělá si peníze a bude cestovat a poznávat svět, aby byl gramotný o tom jak svět funguje a nebyl závislý na informacích od ostatních. 

Toužil po Americe a po cestování po archeologických památkách. 

Byl současníkem Charlese Darwina, kterého obdivoval v pozdějším období pro jeho cesty na lodi Beagle a přesný popis skutečností, které objevil. 

Toužil po tom také objevovat svět a plavit se na lodích a zkoumat historické památky, zejména prastaré náboženské chrámy. 

A tak si na cesty vydělával peníze nejprve jako pomocný učeň v textilce a postupně se vypracoval, že vlastnil svůj vlastní podnik na výrobu látek a věcí z nich a prodával do několika zemí světa. Stal se z něj velice bohatý obchodník. Mezitím se ale ozvalo jeho staré zranění z dětství a ještě jednou se zranil. Měl za sebou několik pádů z výšky na záda a měl poraněnou páteř. Od cestování upustil, ale shromažďoval cestopisy svých přátel a vyhledával cestovatele, aby vydal jejich práce.

Měl pravidelný příjem a to mu umožňovalo shromažďovat vědění o prastarých chrámech, zaměstnával několik cestovatelů a později i prvních fotografů, kteří na jeho pokyn a za jeho financování cestovali po různých zemích, což byla móda a shromažďovali informace. Tyto informace, které přehledně sám zpracovával podle ručních popisů svých spolupracovníků a podle černobílých ještě poměrně nedokonalých  fotografií, sepisoval do knih.

Tyto knihy mu fašisté všechny ukradli a později, když už nebyl na světě, je vydali pod jmény Erich Von Daniken a Hans Joachim Zillmer, tito muži se dostali k Charlesovým materiálům. Knihy jsou předělané, ale všechny, kromě knihy Energetický blud, jsou mimo jiné z Charlesových materiálů, které financoval a které byly ukradeny, a knihy byly dalšími materiály doplněny. 

Část z nich fašisté ukradli jeho příteli Erichovi Bontenovi, kterého zavraždili. Vykradli mu úplně všecko, všechny originály, které si nechával a Charlesovi odevzdával u tehdejšího notáře kopie, aby měl důkaz o pořízení reportáží, pro jejichž publikování neměl peníze a Charles peníze měl a konal sbírky na publikování knih z prastaré lidské historie. 

Charles na to měl čas a tak si užíval příliv informací z celého světa od svých přátel, které vysílal. On cestování postupně neměl moc rád, protože ho neustále bolely záda. Jako malý měl úraz, měl zlomené dva obratle, které sice srostly, měl krunýř několik roků, ale měl potom bolesti, protože úraz nebyl správně odtraumatizován. Spadl z půdy na pánev do sena sice, skákal tam, kde to měl zakázáno od rodičů, a doplatil na to, že neposlouchal rodiče o tom, co se nesmí. 

Charlesovo dětství

Jako chlapec zlobil a byl neukázněný, mluvil ve škole, vyrušoval učitele, všechno věděl nejlíp, neustále mluvil do výuky učiteli, protože se vyptával kněží a četl si v prastarých knihách. Mluvil třemi jazyky - anglicky, německy a francouzsky. Rodiče jej k tomu vedli a proto byl přemoudřelý a neustále chtěl vědět více. Byl to takový knihomol a biblomol. Bibli miloval a vadilo mu, že je psaná prastarým jazykem a toužil po tom, aby jí někdo přepsal a dalo se tomu více rozumět. 

Některé výrazy ho štvaly, že nevěděl, co to je. Když se ptal kněží a ti to nevěděli, jako malého chlapce ho posílali uklízet kostel místo odpovědi a tak nesnášel uklízení, nesnášel kněží a nesnášel když něco nevěděl. Kněží byli nafoukaní a báli se dětem sdělit, že některé věci prostě nevědí a tak to maskovali. 

Když Charles vyrostl, jednomu kněži řekl, že je jako obílený hrob plný kostí a kněz ho z kostela navždy vyhodil. Tak si u rodičů a příbuzných, kteří to financovali, vymručel nové přidělení ke knězi, který nebyl nafoukaný a tamtomu chodil škodit. Házel mu do kostela šišky a plesnivá jablka a smál se mu, že nemůže objevit kdo mu to dělá.

Jednou se mu to vymstilo, protože jej viděli nějací lidé ze sousedství a knězi to sdělili a ten šel k jeho otci a Charles před knězem dostal na holou zadnici páskem z kalhot, což kněz vyžadoval. Od té doby Charles nemluvil ani s otcem ani s žádným knězem a byl němý. Nepromluvil více jak tři roky, jenom s maminkou, která byla hodná, si psal vzkazy. Všichni si mysleli, že se po výprasku zbláznil. Takže jim dal za vyučenou, aby si uvědomili, že děti se mlátit nesmí a nikdo k nim nemá být nespravedlivý. 

O Charlesovi se šířily falešné zvěsti, které šířil onen kněz, kterého rodiče obvinili ze sadismu na chlapce, protože si při výprasku sám přisadil a trval na tom. Charles se naštval a během bohoslužby vstoupil do kostelíku, strčil do kněze, který upadl z kazatelny, a vzal si slovo, kde všem promluvil do duší, že násilí se nesmí. 

Za to se dostal do vězení, protože si kněz zlomil obratel, což mu patřilo, ale bylo to násilí a tudíž to lidi nevyučovalo správně. Charles se ještě musel učit nenásilně řešit problémy, ale všichni pak věděli, že mluví a že je hodně chytrý a báli se ho, když ho propustili z vězení, kde ovšem výprask, jak byli zvyklí, nedostal. 

Kněz ho totiž mlátil pravidelně a on vydal svědectví o týrání malých chlapců, kteří sloužili v kostele jako pomocníci. Kněz je mlátil na holý zadek a Charles řekl soudu, který ho soudil, a policii, že kněz sexuálně zneužívá malé chlapce. Za to byl propuštěn, protože chlapci další se začali hlásit a jak jich bylo mnoho, tak svědčili o docela brutálním sexuálním zneužívání. Chlapců bylo nakonec 17 z celého širého okolí. Někteří již dospělí a vyprávěli jaké mají trauma z dětství, protože kněz jim jako za trest zastrkoval předměty do konečníku a museli klečet s klackem v konečníku třeba několik hodin a on je šlehal proutkem tak, aby to nebylo vidět na kůži. Chlapci nastydli a nesměli se vyčůrat, měli zaražené čůrání a on je masíroval na penisu a říkal jim, že se musí vyčůrat takto a nesmí odejít. Když se vzpírali, tak je násilně praštil páskem nebo prutem. Jinak ne. Jednalo se o pedofilní násilné zneužívání malých chlapců ve věku mezi 5 a 16 lety. 

V Anglii to bylo normální, kněží měli takovou normu, kterou vyučovali na některých svých setkáních. Žili v celibátu a uspokojovali se trestáním nahých chlapců sexuálně i tím, že si na jejich sexuální orgány mohli sáhnout. Trestali je proto i neprávem, protože se těšili jak je sexuálně poníží. Charlese takto chtěl kněz ponížit jednou, ale Charles se mu vzepřel a křičel na něj, že je úchyl a že to řekne mamince. Kněz mu řekl, že pokud by to řekl, že maminku zavraždí, že si na ní počká a že jí chytne pod krkem, zadusí a hodí do řeky Irwell. Toho se Charles bál a tak mlčel. Kněz ho několikrát zmlátil páskem tak, že jej chytil a přivázal jej a potom mu svlékl kalhoty a namlátil mu tak, že se nemohl bránit. Takové trestání považovali ostatní za normální, tělesné tresty tenkrát byly všeobecně přijímány jako správně, ale kněží jich zneužívali pro sexuální obtěžování.

S touto aférou v oblasti Bury skončily tělesné tresty, které církev zakázala jako zneužitelné a nevýchovné. Všichni chlapci vypovídali jak je toto trestání šokovalo, jak byli naštvaní a jak se knězi snažili pomstít. On je za to trestal ještě víe, pokud na to přišel. Násilí produkovalo pouze násilí a díky Charlesovi násilí na dětech obecně zakázali v oblasti Bury. 

Byla to obrovská aféra.

Jak se Charles oženil.

Když bylo Charlesovi 22 let, rodiče mu zařídili studium teologie na malé soukromé kněžské college při canterburském kostelíčku St. Mildred Church v Canterbury. Studentů bylo pouze 5, byli ubytováni v soukromí a učili se historii náboženství z prastarých knih, které byly v kostelním depozitáři. Měli o nich rozhovory a chodili sloužit do různých kostelů v okolí, nejenom při tomto kostelíčku, který byl velice populární. Sestavovali si kázání, studovali a byli vysíláni za dobročinností pro chudé občany Canterbury. Byli to spíše takoví sociální pracovníci, kteří spolupracovali s policií. 

Toto studium trvalo 5 let a Charles se rozsáhle vzdělal v Bibli, ta se četla denně ve dvou jazycích, v angličtině a latině. Dále se vzdělal v historii křesťanství na území Evropy a Anglie, co bylo známo, četl několik prastarých cestopisů. Studium bylo více méně čtením z knih a povídáním si o nich a sestavování kázání podle místních potřeb. 

Součástí služby byla práce v ústavech pro choromyslné, které na konci 18. století a během 19. století v Anglii měly rozkvět. Charles pracoval v jednom ústavu v Canterbury více jak dva roky. 

Charles si tam uvědomil, že tam jsou někteří lidé zavření na doživotí bez možnosti to změnit a že je neléčí, pouze mučí k smrti. 

Těchto ústavů vyrůstalo hodně a byly to ústavy, kam lidé odkládali své příbuzné, se kterými již nechtěli mít společnou domácnost. Označili je za nebezpečné blázny a tím je zničili na pověsti a nikdo s nimi nechtěl mít nic společného. Všichni souhlasili, že nejlepším řešením je nechat je dožít v ústavech, do kterých se chodii dívat za poplatek jak bláznovství vypadá.

Byli zde zejména staří občané a bylo zde mnoho žen. Byli bez vhodného oblečení, nudili se zde, neměli co dělat, ani je nepouštěli ven a měli málo jídla. Některé, kteří se vzpírali, dávali do klecí, zejména pak před návštěvami, kurtovali je a svazovali, dávali jim pouta. 

Lidé se nad tím ani nepozastavovali, že mohli být tito nebozí zotročeni násilím a zešíleli z násilí, které se na nich páchalo. 

Charles byl z těchto podmínek otřesen a uvědomil si, že celá společnost je nemocná a že potřebuje změnit. Nebyl ovšem schopen nikde se dovolat práv těchto lidí, aby byli puštěni ven. Jak byli jednou obviněni z agresivity, ze sexuální hnusperverze, bláznovství nebo nesoudnosti, neměli šanci se tomu vzepřít, pokud je někdo nevykoupil s tím, že si je bere na starosti. 

Charles si zde našel manželku Lauren, kterou do ústavu nechal zavřít její manžel, který jí podváděl s jinou ženou a chtěl se jí zbavit a získat její věno, byla zde již 3 roky a už ani nedoufala, že by jí někdo vykoupil. Nebyla vdaná ani rok, vzal si jí podvodně a celou dobu jí podváděl. Zabil její dítě a svedl to na ní, že je šílená a nechal jí uvěznit. Charles za ní zaplatil v roce 1777 obrovské jmění, které si vydělal tak, že šil oděvy na zakázku ve svém volném čase a peníze si šetřil, a žili spolu až do roku 1874, kdy jí popravili fašisté před jeho zraky psychotronickou zbraní. Dostala střelu mezi oči. Takto popravili i jejich dvě děti před jeho očima a sdělili mu, že odteďka má jenom Bibli a s tou ať si dělá co chce, ať jí znovu přeloží do moderní angličtiny, jinak že ho budou mučit v blázinci a popraví jej. 

Charles neměl na výběr.

Vzpamatovával se několik let, během kterých ho opakovaně fašisté navštěvovali psychotronickou šikanou a ptali se, zda již přeložil Bibli a když odpověděl, že ne, tak dostal strašlivé několikadenní psychotronické mučení. 

Šířit biblické učení neměl původně v úmyslu. 

Do roku 1874 se živil jako prodejce textilních látek a oděvů a financoval archeologické výzkumy, až v roce 1881 založil vynuceně Zion's Watch Tower Tract Society za účelem šíření biblických traktátů, kdy mu bylo jasné, že to nemá velkou cenu, protože musel zatajit to nejdůležitější, co objevil předtím během financování svých cestovatelských zpravodajů a archeologů.

Charles si po roce 1874 myslel, že bude moci dále financovat svoje zpravodaje a archeology pod záminkou, že studuje Bibli. 

Fašisté ho nechali, protože je to zajímalo, co dále objeví, ale směrovali ho tak, aby nezkoumal pyramidy a prastaré chrámy, to měl zakázané. 

Nesměl studovat nic než křesťanství a bibli.

V roce 1874 na začátku objevil na základě popisu Ježíše Krista JEHOSHUY SVAROGA, který na něj mluvil z nebes až do jeho smrti, podzemní pyramidální systém v Egyptě při financování archeologických vykopávek v Egyptě. 

Charles Taze Russel byl od svého mládí po vystudování teologie zaujatý myšlenkou prozkoumat egyptské náboženství, což také dělal. Vydělával peníze a vysílal tam týmy archeologů, kteří zde pořizovali nákresy a s vynálezem fotografie i snímky a rozsáhlé dokumentace o tom, co našli. K egyptologii jej přivedla jeho manželka, která měla otce, který byl několikrát v Egyptě na výpravě a měli doma mnoho artefaktů, které k ní promlouvaly, když byla zavřená v malé temné místnosti na izolaci na psychiatrii. Její manžel jí dal s sebou dědictví po otci. Měla několik sošek z hrobů faraonů. To jí nechali, jinak nic. Její falešný manžel jejich hodnotu podcenil. Prodaly se potom do muzea za několik milionů liber a Charles měl na nádherný dům a ještě mu zbylo na cesty a zpravodaje a potom na cestu do Ameriky, protože v Anglii nemohli vydržet. Lidé si šířili mezi sebou pomluvy, že si vzal Charles bláznivou ženu a nikdo se s nimi nechtěl stýkat a nešly mu obchody. Proto všechno po letech přestěhoval do Ameriky.

Tam se jim dařilo ještě lépe obchodně a prosperovali mnoho desetiletí a financovali společně arcgeologické vykopávky a sdíleli jejich poselství. Manželka Charlese komunikovala telepaticky a zjevovala tajemství, která nikdo do té doby nechápal a Charles se to také neuačil- Věděli, že musí meditovat v absolutní tmě a měli pro tyto účely jednu zatemněnou místnost, kam se uychylovali získávat poznání, které bylo vyšší, než poznání ostatních té doby. Většinu svých nálezů nikdy nepublikovali, byly zničeny. Měli totiž strach vyjít ven s takovým poselstvím minulosti, které se jenom těžko dokazovalo.

Charles do roku 1874 objevil zajímavé skutečnosti skrze svoje zpravodaje. Zjistil, že KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH existovalo, že bylo ve Střední Evropě, ale neměl pro to dlouho dostatek důkazů a tak je shromažďoval, než mu to fašisté překazili tím, že mu jednoho z jeho zpravodajů zavraždili a vykradli mu jeho pozůstalost. Charles zůstal bez důkazů a nemohl nijak prokázat souvislosti a pod psychotronickou šikanou a neustálým vyhrožováním likvidací nemohl cestovat sám ven z USA a nesměl již financovat archeologické vykopávky a zkoumání muzejních sbírek a artefaktů ze starších domácností. 

Tento zákaz dostal v roce 1874 a poté mohl již pouze studovat Bibli a překládat jí jinak, to měl nařízeno, aby jej nezavraždili, musel nechat pořídit nový překlad, a nic jiného nepodnikat. Fašisté mu nejenomže zavraždili děti i manželku a vytvořili jeho jiný životopis, který musel používat až do roku 1916, aby mohl vést studenty Bible, k čemuž byl přinucen. 

Nemohl již říkat pravdu, aby nebyl mučen. 

Vypadal prastaře a musel říkat, že je šedesátník a zatím mu bylo více jak 100 let. Zemřel ve věku 164 roků, protože znal některá tajemství dlouhověkosti, která mu prozradil Ježíš Kristus JEHOSHUA SVAROG, se kterým měl telepatickou komunikaci, a které mu fašisté ukradli a nařídili mu o nich mlčet. Prozradil jim například pití colostra pro obnovu genetiky a mladistvou pleť a celotělové natírání mastmi a oleji každý den. To vše mu fašisté zakázali v roce 1874 a od té doby jenom chřadl a nemohl již nic extra dokázat.

....

Když se vzpamatoval ze šoku tím, že zkoumal Bibli a přicházel dále na zajímavé skutečnosti, které nesměl publikovat, ale mohl se z nich osobně těšit, zažil další brutální citový traumatický šok, byl zrazen přítelem Josephem Rutherfordem, který byl tajný arián a nenáviděl Ježíše Krista od dětství a byl zapojený do protináboženského ariánského odboje, který ničil kněžím životy lstí a podvodem. 

Sám byl v útlém dětství zneužit kněžími sexuálně sadisticky hromadně. Tito kněží byli ariáni a pracovali pod rouškami kněžských rouch protinábožensky. Byli to falešní kněží. Joseph Rutherford se jedním takovým stal, protože se již v deseti letech rozhodl, že zničí všechna náboženství celosvětově. Měl těžké trauma, se kterým se nikdy nevyrovnal. Neměl děti, neměl je rád a neměl rád ženy, neměl rád kněze, neměl rád náboženství, neměl rád nic téměř. 

Uspokojoval se tím, že ničil druhým životy šokem, tvářil se jako přítel a zrazoval. Měl poškozenou sexualitu, ariáni v kněžských hábitech ho na konci sexuálního zneužívání popálili na sexuálních orgánech a obřezali jej tak, že byl schopen nějakého sexuálního života až po třicítce. Nedosahoval v něm ovšem uspokojení a nenáviděl Boha, co mu to udělal, jak často říkal na modlitbách, které byly plné výčitek, vzteku a přání škodit a ubližovat. Nikomu se nikdy nesvěřil, co se mu stalo v jeho pěti letech v kostele, kam nesl knězi od maminky koláčky. Zrovna zde byla banda, která prznila kněze tím, že je zajala a museli se stát svědky zneužití chlapce, kterého prostě někde ulovili po cestě, a kněz byl pak zavázán mlčením a zneužíván k plnění rozkazů, aby nebyl mučen on. Pokud se vzpíral, byl obřezán. V Anglikánské církvi se tyto praktiky dělaly až do října 2020, kdy kněží byli zatahováni do sexuálního násilí a obřezáváni sami, pokud se k němu nechtěli přidat. Působily zde sadistické sexuální bandy, které se bavily przněním kněží a chlapců a jejich zatahováním do sexuálního násilí, ze kterého nikdo nezachraňoval, protože nikdo nevěřil obětem, že by to bylo možné a obětem hrozilo zavření do blázince, které bylo věčné.

Tyto ariánské bandy později již od první světové války v Anglii používali psychotronické mučení k ničení morálky, svědomí a vědomí kněží po celé zemi. Ariánské bandy kněží buď vyměňovaly za vlastní lidi, které kdykoli mohli použít pro nějaký zločin, a nebo kněží zotročovaly.

Badatele Bible si tedy po Charlesovi převzal Joseph Ruthefor, fašistický arián a znměnil jim učení, aby bylo fašistům přijatelné a mohlo být dále zneužitelné.

Současná podoba učení svědků Jehovových je společensky nebezpečná, mentálně násilná a hloupě zneužitelná a musí se zakázat.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NESMÍ VOLIT A MUSÍ PLATIT DANĚ, COŽ JE VEDE DO STÁDNOSTI A NEPŘEMÝŠLENÍ O TOM JAKÉ STÁTNÍ ZŘÍZENÍ PODPORUJÍ.

MUSÍ VYKLÁDAT, ŽE JEHOVA VŠECHNO ZNIČÍ, JAK STÁTNÍ ZŘÍZENÍ, TAK OSTATNÍ NÁBOŽENSKÉ SKUPINY.

NESMÍ VYDĚLÁVAT MOC PENĚZ A NESMÍ BÝT MOC GRAMOTNÍ.

MUSÍ DISKRIMINOVAT ŽENY.

SEXUÁLNÍ ŽIVOT ŽIJÍ TAJNÝ.

NESMÍ SPOLUPRACOVAT S VOJENSKO-POLICEJNÍMI ANI SE STÁTNÍMI ORGANIZACEMI.

NESMÍ SE PŘÁTELIT S LIDMI VNĚ.

NESMÍ SE ŽENIT A VDÁVAT S LIDMI VNĚ.

KOHO JIM ŘEKNOU, TOHO MUSÍ BEZ DŮKAZŮ A VYSLECHNUTÍ NAVŽDY ZAVRHNOUT A NESMÍ ČÍST ANI POSLOUCHAT NIC PROTI NIM.

VYTVOŘILI Z NICH STÁDNÍ PROTOTYP MANIPULOVATELNÉ BANDY K ČEMUKOLI CO BY ŘEKL ČI NAŘÍDIL JEJICH VEDOUCÍ SBOR, KTERÝ JE SNADNO ZNEUŽITELNÝ NÁSILÍM.

KLIDNĚ BY ŠLI I FYZICKY NIČIT JAK PROKÁZALI JAKO BANDA PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM BOŽÍ MANŽENY.

STYĎTE SE, SVĚDKOVÉ JEHOVOVI!!!!

©